Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

10:54
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
10:53
0486 4e8b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viastefanson stefanson

September 15 2017

17:19
2340 cd93 500
Reposted fromdivi divi vialevune levune
17:16
17:09
3123 c705 500
Reposted fromromanticDreams romanticDreams vialikek likek
17:00

I jest mi tak po prostu przykro, gdy pomyślę sobie jak beznadziejna jestem.

Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaRybciaaa Rybciaaa
14:08
14:05
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viafearoflove fearoflove
14:03
7852 fbae 500
Reposted fromturquoise turquoise viaumie-ranko umie-ranko
14:02
14:01
Kiedy znajdziesz osobę, z którą chcesz spędzić resztę życia, chcesz, aby zaczęło się to natychmiast.
— Kiedy Harry poznał Sally - '''skazanie'''
Reposted fromnonecares nonecares viaSkydelan Skydelan
14:01
3950 6c27 500
Reposted fromslodziak slodziak
14:00
2508 cc00 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaPicki91 Picki91
13:59
13:57

My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.

— Tove Jansson "Pamiętniki Tatusia Muminka"
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaSkydelan Skydelan
13:55
-Zimno?
-Zimno.
-Przytulić?
-Przytulić.
-Długo?
-Długo.
13:54
końcówka lata ma taki specyficzny zapach, który unosi się w powietrzu (...)
— chilli zet
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaSkydelan Skydelan
13:52

September 12 2017

17:51
17:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl