Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

13:46
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
13:46
13:44
Szczęście polega na zdobywaniu tego, na co od dawna się czekało.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
13:43
Szczęście nie jest wybuchowe i hałaśliwe, jak przyjemność czy radość. Jest milczące, spokojne, delikatne, to wewnętrzny stan zadowolenia, i żeby go osiągnąć, trzeba na początek pokochać siebie samego.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
13:43
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai viaSkydelan Skydelan
13:40
5556 b013
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaPicki91 Picki91

October 12 2018

08:33
0280 555a 500
Reposted frompeanutbuttergirl peanutbuttergirl viamefir mefir
08:32
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viamefir mefir

October 10 2018

14:58
7479 0441
Reposted fromoutoflove outoflove viapampampam pampampam
14:56
Chcesz zrozumieć, czym jest rok życia? Zapytaj o to studenta, który oblał roczny egzamin. Czym jest miesiąc życia, powie ci matka, która wydała na świat wcześniaka, i czeka, by wyjęto go z inkubatora, bo dopiero wówczas będzie mogła przytulić swoje maleństwo. Zapytaj, co znaczy tydzień, robotnika pracującego na utrzymanie rodziny w fabryce albo kopalni. Czym jest dzień, powiedzą ci rozdzieleni kochankowie, czekający na kolejne spotkanie. Co znaczy godzina, wie człowiek cierpiący na klaustrofobię, kiedy utknie w zepsutej windzie. Wagę sekundy poznasz, patrząc w oczy człowieka, który uniknął wypadku samochodowego, o ułamek sekundy pytaj biegacza, który zdobył na igrzyskach olimpijskich srebrny medal, a nie ten złoty, o którym marzył przez całe życie. Życie to magia
— Marc Levy
14:51
Chyba nikt z nas nie jest tak silny jakby chciał
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viashitsuri shitsuri
14:50
Wszystko, co napisałem, jest związane jak najściślej z tym, co przeżyłem wewnętrznie.
— Henryk Ibsen
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viashitsuri shitsuri
14:48
Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
Reposted frommyceline myceline viamentha mentha
14:46
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, ze osiagniecie go wymaga czasu.  Czas i tak uplynie.
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viamrs-cosmos mrs-cosmos
14:26
Czasami bierzemy na siebie całą winę tylko po to, żeby druga osoba mogła czuć się dobrze, a my zbywamy to krótkim “ja sobie jakoś poradzę”. A później lądujemy na kozetce psychiatrycznej zastanawiając się, co poszło nie tak.
— znalezione.
10:29
Nie ma "nie nadaję się". Jesteś swoim największym przeciwnikiem. Uwierz w siebie. Nie przestawaj. Poradzisz sobie. Żaden cios cię w życiu nie powali.
— Przyjaciółki
10:23
2667 379e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak
10:23
6744 f15e
Reposted fromdarshan darshan viascorpix scorpix
10:18
2481 622f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
10:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl