Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

12:38
"Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze mną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń".
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommerkaba merkaba vianiemaproblemu niemaproblemu
12:34
1170 9a92

😔

12:32
12:31
Hohenzollern Castle, Germany.
12:29
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
12:29
12:29

May 20 2018

19:37
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności.
To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.
I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej.
Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, Żyj wystarczająco dobrze
Reposted fromtomowa tomowa viamaybeyou-xx maybeyou-xx
14:35
4318 9055 500
Reposted fromSkydelan Skydelan

May 15 2018

09:52
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viaSkydelan Skydelan
09:47
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski

May 09 2018

20:11
Nie mogę się odnaleźć.
20:11
Uważaj, kiedy kobieta ścina włosy. Właśnie zamierza zmienić swoje życie.
— kiedyś, ktoś, gdzieś. / zmiany idą, zmiany!
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viacytaty cytaty
20:10
3906 f955
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaSkydelan Skydelan
20:09
2245 5377
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapanmrok panmrok
20:08
4058 8b25
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj vianutt nutt
20:07
6135 5385
Reposted fromEtnigos Etnigos vianutt nutt
20:07
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianutt nutt
20:07
1839 eb1b
Reposted fromolgazet olgazet vianutt nutt
20:06
"Jeżeli przeżywamy silne emocje, a w naszym umyśle panuje zamęt, szukamy innych ludzi. Potrzeba budowania więzi, komunikowania się i bycia zrozumianym, gdy życie staje się trudne - to potrzeba uniwersalna."
David Howe "Empatia"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl