Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

14:33
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialovesweets lovesweets
14:31
1653 415a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianicdostracenia nicdostracenia
14:29
14:28
14:27
Czasem zdarza mi się robić rzeczy tylko po to, żeby móc je powspominać.
— Taco Hemingway (wywiad z Markiem Fall)
14:26
Są ludzie, w których obecności czujemy się dobrze, i tacy, z którymi nam nie po drodze. Z wiekiem i nabytym doświadczeniem zrozumiałam, że nie ze wszystkimi muszę się przyjaźnić, ba, ja nie wszystkich muszę lubić i zapraszać na wino. Są przyjaźnie nierozerwalne, powierzchowne znajomości, jest koleżeństwo. Na niektóre znajomości szkoda tracić cennego czasu. Lubię spotkania z ludźmi, przy których mogę być sobą.
— Gabriela Gargaś - "Taka jak ty"
14:26

July 27 2018

20:54
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vialovesweets lovesweets

July 19 2018

20:50
Reposted fromshakeme shakeme viaundonee undonee
20:30
Szczęściem jest mieć kogoś, kto bez względu na wszystko, złapie cię za rękę i powie, że Cię kocha i, że zawsze możesz na niego liczyć. 
Reposted fromyourhabit yourhabit vianowelovestory nowelovestory
20:27
Reposted fromlucanus lucanus vialovesweets lovesweets
20:27
7865 ac8b 500
Reposted fromwhatkatefeel whatkatefeel vialovesweets lovesweets
20:26
20:25
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
20:24
(...) Chcesz leżeć? Leż. Chcesz nic nie robić? Nie rób. Ale nie narzekaj, że życie jest bez sensu.
Zmniejsz oczekiwania albo zwiększ wysiłki.
— Piotr C.
20:22
20:22
Chcę cieszyć się tym co mam tu i teraz, ale czegoś brakuje.
— iyl
20:22
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
20:18
1798 22c4
Reposted fromfitspro fitspro viaRybciaaa Rybciaaa

July 18 2018

10:54
Chodzę gdzieś dzisiaj i tęsknię. Tęsknie za ludźmi, którzy byli mi kiedyś tak strasznie bliscy i wiedzieli o mnie prawie wszystko. Tęsknie za sobą z tamtych lat, tak pewną ich wiecznej obecności. Za tamtym bezwarunkowym zaufaniem i poczuciem, że należysz gdzieś i masz ludzi, którzy są twoim domem. 
— only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl