Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

13:54
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett

October 28 2018

17:52
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
17:45
Nie potrzebujesz nowego telefonu, kolejnej pracy, kolejnego zgonu na melo, nie potrzebna Ci piątka, nowe ubranie czy lans na mieście. Ty potrzebujesz drugiej osoby przy której zgubisz godziny, miesiące i lata. Osoby, do której Twoje serce będzie biegło, a świat będzie jak zaraz po zejściu z karuzeli. Potrzebujesz miłości od człowieka z idealnymi dla Ciebie wadami. I choćby miał ich pełno, choćby powtarzali, że to błąd, to będzie on Twoim ulubionym błędem, który ciągle będzie Ci towarzyszył jak ulubiona piosenka.
— skejter.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaagp agp
17:44
3330 3e61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarrives arrives
17:43
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaverdantforce verdantforce
17:41
17:38
14:36
2721 578c 500
Reposted frominnocuous innocuous viacoffeegood coffeegood

October 27 2018

12:23
7570 3570
12:22
6112 bdaa
12:18
Po prostu nie umiem wyłączyć emocji.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir

October 25 2018

09:07
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile viadobrazla dobrazla
09:02
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viacarol91 carol91
09:02
Reposted frombluuu bluuu viacarol91 carol91
08:48
1893 b237 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianotnow notnow
08:47
8565 5ab9
Reposted fromimradioactive imradioactive via8agienny 8agienny
08:46
5816 f8e1 500
08:45
0478 3510 500
Reposted fromsavatage savatage viaikari ikari
08:40

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaolakocie olakocie
08:40
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadirtyliar dirtyliar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl