Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

11:38
Reposted fromshakeme shakeme viawecouldbeclose wecouldbeclose
11:38
…to piękne uczucie być trochę pijanym, i móc myśleć.
— Marek Hłasko „W dzień śmierci jego”
Reposted fromflesz flesz viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
11:38
Milczący introwertycy – nie jest tak, żeby chronili swoje skarby przed cudzym spojrzeniem, tylko paraliżuje ich nieśmiałość. Niekiedy sprawiają wrażenie osób aroganckich, ale to złudzenie, pomyłka, oni są nieśmiali. Czego się boją? Nie wiadomo. Jakaś siła nie pozwala im mówić. W pewnym sensie są perfekcjonistami; boją się, że to co wypowiedzą będzie tylko karykaturą ich myśli. Mają tu liczne doświadczenia, ile już razy wstydzili się, że popełnili gafę, że źle się wyrazili, i cierpieli później. Dlatego wolą milczeć. Właściwie z szacunku dla innych, dla osoby, z którą się spotykają. Ale na ogół ta osoba widzi to zupełnie inaczej…
— Adam Zagajewski - Lekka przesada
11:37

May 30 2017

19:41

Tak trudno jest zebrać się w sobie. Powiedzieć "dam radę" i dać. Zawalczyć. Utrzymać motywację. Nie patrzeć wstecz. Nie przejmować się zdaniem innych. Dążyć do celu. Wciąż zaparcie iść do przodu. Nie odpuszczać, gdy pojawi się błahy problem. Nie wylewać łez. Nie czekać na czyjąś pomocną dłoń. Tak trudno jest pokonać w sobie tę blokadę, która nie pozwala na więcej i przez którą tak wiele tracimy. Tak trudno jest wygrywać, kiedy nie ma się chęci na walkę, kiedy wszystko to, co dotychczas było siłą, utraciło się na zawsze.

— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
19:40
Są w życiu takie chwile, gdy człowiek marzy tylko o tym, by zwinąć się na podłodze w kłębek, zakryć oczy rękami i siłą woli odegnać od siebie skutki własnej głupoty.  

— ta chwila
Reposted frompsycha psycha viainspirations inspirations
19:28
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaseeyousoon seeyousoon
19:28
2895 5461
Reposted fromTaieri Taieri viainspirations inspirations
19:27
-Co robisz?
-Palę i słucham deszczu. Chcesz wpaść?
Reposted fromKaoru Kaoru viablubra blubra
19:24
19:22
19:21
6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain viakedavra kedavra
19:18
Reposted fromyarmus yarmus viailovegreen ilovegreen
19:17
“Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.”
— Charles Bukowski
Reposted frompremonition premonition viamartulla martulla
19:17
19:14
To co ostatnio powtarzam sobie w myślach, to:
"- wytrzymasz".
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viajethra jethra
19:14
1194 c064
Reposted frommojeniepokoje mojeniepokoje viajethra jethra
19:14
8613 76fb
Reposted fromnyaako nyaako viajethra jethra
19:12
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viakedavra kedavra
19:06
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl