Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

13:18
13:18
8895 c907 500
Silver & Gold
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamalajnaina malajnaina
13:18
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore vianataliana nataliana
13:16
3411 9170 500
Reposted fromwestwood westwood vialiona liona
13:16
9442 08f6
Reposted fromnazarena nazarena viablackheartgirl blackheartgirl
13:16
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
13:15
0422 cd22 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoutline outline
12:13
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiemaproblemu niemaproblemu
12:13
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!
Reposted fromiamstrong iamstrong viaawakened awakened
12:12
1243 c758
Reposted fromonakochago onakochago viaawakened awakened
12:12
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viaawakened awakened
12:12
5191 690e 500

dennybitte:

carefree beach

by Denny Bitte

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viaawakened awakened
12:11
12:11
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaawakened awakened
12:10
Chciałabym mieć na własność kawałek plaży i morza.
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson viaawakened awakened
12:10
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaawakened awakened
12:10
9236 3579
Reposted fromleal leal viaawakened awakened
12:10
We wszystkich dziewczynach szukałem ciebie. Rozstawałem się z nimi bo ... bo to nie byłaś ty. My rozumiemy się bez słów. Potrafimy siedzieć razem, milcząc, a zaraz któreś z nas się roześmieje albo zrobi coś głupiego żeby sprawić drugiej osobie radość. Ja wariuję kiedy jesteś smutna i nieszczęśliwa. Ale zawsze myślałem, że na ciebie nie zasługuję. Wiesz jak to jest budzić się rano czując, że nic ci się nie chce? Że nie masz po co żyć? A potem poznajesz kogoś kto odmienia twój świat? Stajesz się lepszy, ale nie dla siebie, tylko dla niej. Chcesz być dobry, by się jej upodobać, a nawet kiedy ona tego nie cierpi, to ty jesteś sobą? Tak? Tak mam ... ona lubi cię za to ... za to, że jesteś sobą, nie udajesz nikogo. Przy niej największe głupstwo ma sens, ponieważ przez to ona się uśmiecha ... jest radosna, a ty? Triumfujesz bo udało ci się ją rozweselić. Później dochodzisz do wniosku, że poza nią świata nie widzisz. Wtedy wiesz, że to prawdziwa miłość ... To z mojego serca, o tobie ... dla ciebie. 
— Najpiękniejsze słowa jakie przyszło mi usłyszeć w życiu.
Reposted fromriseme riseme viadancing-shoes dancing-shoes
12:08
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Miller
Reposted fromsfeter sfeter vianiemaproblemu niemaproblemu
12:07
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl