Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

09:44
Fajnie mieć kogoś, z kim nawet cisza nie jest krępująca.
09:44

Jeżeli zaczniesz się przejmować porażkami, rozpadniesz się na kawałki.
— za późno .
09:44
Dom to oglądanie księżyca wschodzącego nad szałwią i towarzystwo kogoś, kogo można przywołać do okna, żebyście obejrzeli to razem. Dom jest tam, gdzie tańczysz z innymi, a taniec to życie.
— Stephen King
Reposted fromavooid avooid viaPicki91 Picki91
09:43
8056 6e6e
09:43
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll vialovesweets lovesweets
09:41
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
09:41
Odpusć, odpuść..
Musisz tańczyć, cieszyć się życiem
Nie bierz tego do siebie zbyt poważnie, bądź tylko prawdziwy
Wyzwól się, uwolnij złe wibracje
09:40
09:38
3580 e3fd 500
Reposted fromotepienie otepienie vialovesweets lovesweets

August 11 2017

19:52
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaharridan harridan
19:50
Czekać. Czy to to samo, co tęsknić? 
— Janusz L. Wiśniewski - S@motność w Sieci
19:50
1007 4e48 500
Reposted fromoutoflove outoflove vianotperfectgirl notperfectgirl
19:49
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss vianotperfectgirl notperfectgirl
19:49
Miał prze­cież nie cze­kać! Czekał.
Miała prze­cież nie pi­sać! Pisała.
— Janusz Leon Wiśniewski
19:47
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viaagp agp
19:45
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— goszko.
Reposted fromlovvie lovvie viapkz451 pkz451
19:45

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viapkz451 pkz451
19:45
19:44
6577 da7c 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats vianotperfectgirl notperfectgirl
19:44
1158 6c78 500
Reposted fromSalute Salute vianebthat nebthat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl