Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

20:45
20:44
1502 1076 500
Reposted fromtwice twice viascorpix scorpix

January 17 2020

23:43
6642 4375 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaamarus amarus
23:41
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viarhubarbrr rhubarbrr
23:39
0251 6c92
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
20:02
6889 1812
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
20:02
6889 1812
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
19:56
8731 39ad 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
19:56
19:54
19:53
7832 c9dd 500
Reposted frompiehus piehus viadreamboat dreamboat
19:53
Ludzie czasem Cię zranią. Ocenią pochopnie. A niektórzy po milionach rozmów nie będą rozumieć mimiki Twoich oczu. Poczujesz się samotny. Bo widzisz, samotność nie polega na tym, że siedzisz w pustym pomieszczeniu. Samotność to miejsce pełne ludzi, w którym nikt nie widzi Cię naprawdę.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparrtyzant parrtyzant
19:52
3904 9dcf
Reposted frommoai moai viafoodforsoul foodforsoul
19:47
Moje obecne marzenie? Żeby, ktoś odwiedził mnie bez zapowiedzi, po prostu dzwoniąc do drzwi. Bez umawiania się, na fejsbuku, przez telefon, SMS'em.
— tak po prostu
Reposted fromsesja sesja viavalerina valerina
19:46
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viadoubleespresso doubleespresso
19:45

January 12 2020

20:09
Słuchaj plotek, ale nie dodawaj własnych.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianutt nutt
20:07
Nigdy nie lubiłam obchodzić urodzin i to się nie zmieniło. Wiadomo, nie jest to data zupełnie mi obojętna, ale nie przepadam za celebrowaniem jej w szczególny sposób. Po prostu czuję się bardziej szczególnie niż dzień wcześniej czy dzień później. Budzę się z presją, że muszę wyglądać trochę inaczej niż codziennie, dostaję masę życzeń, telefon jest gorący od rozmów.
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
20:06

NIE POTRZEBUJĘ ludzi, którzy nie potrzebują mnie. 

NIE DBAM o ludzi, którzy nie dbają o mnie. 

NIE INTERESUJĄ mnie ludzie, których ja nie interesuję. 

NIE KOCHAM ludzi, którzy mnie nie kochają. 

NIE DAJĘ ciepła tym, którzy mnie nie ogrzeją. 

NIE POMAGAM tym, którzy sami sobie nie chcą pomóc.  

NIE POZWALAM wysysać innym swojej energii i radości.  

NIE MA MNIE dla ludzi, których nie ma dla mnie. 

NIE PAMIĘTAM tych, którzy mnie zapomnieli. 

NIE ULEGAM retrospekcjom.

— K. Bagieńska / @riseme
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
20:04
2425 6bec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl